fbpx

Ngôn ngữ: english vietnam

0904 728 696

Hiệu quả điều trị thẩm mỹ với máy thẩm mỹ Q2Long

Lý thuyết về mạch máu (Nghiên cứu lâm sàng về tĩnh mạch xanh)

Kết quả tổng hợp trên 11 bệnh nhân:
Khoảng trống giữa các mạch máu là 55%
(P<0.002), 6 tuần sau 1 lần điều trị, 86%
(P<0.001), 6 tuần sau 2 lần điều trị, 98%
(P<0.001) 6 tuần sau 3 lần điều trị.

q2long117

Tham chiếu theo: Serge Mordon, PhD, UPRES Hu 4 2689, INSERM (Viện Nghiên cứu Y Dược Quốc gia Pháp ) IFR114, Pavillon Vancostenobel, Bệnh viện Đại học Lille, 59037 LILLE, Cedex, Pháp.

Trước & Sau điều trị với Q2Long

Nâng cơ, Xóa nhăn

q2long9

5 lần điều trị @ 2 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 10/10/10ms/Genesis 1 – 2~3pass

q2long11

3 lần điều trị @ 2 tuần 1 lần
Tần số: 20 (J/㎠) / spot size 7 mm / Độ rộng xung – 0.3(ms) / 2~3 pass/ Chế độ – Genesis 1

q2-long12

3 lần điều trị @ 2 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 10/10/10ms / Spot size : 15mm / Tần số : 42J/㎠ / 3pass / Chế độ – Nâng cơ mặt

q2long13

2 lần điều trị @ 2 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 10/10/10ms / Spot size : 15mm / Tần số : 42J/㎠ / 3pass/ Chế độ – Nâng cơ mặt

q2long14

4 lần điều trị @ 2~3 tuần 1 lần
Tần số 20 (J/㎠) / spot size 7 mm / Độ rộng xung – 0.3(ms) / Chế độ : Genesis -1

Xem thêm: Máy nâng cơ, xóa nhăn tại >>Đây<<

Mụn đỏ, Mụn trứng cá

q2long15

lần điều trị @ 1 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 5ms / Spot size : 5mm / Tần số : 132J/㎠, điều trị MTS/ Chế độ : Genesis -2

q2long16

3 lần điều trị @ 1 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 5ms / Spot size: 5mm / Tần số : 132J/㎠/ Chế độ : Genesis -2

q2long17

2 lần điều trị @ 1 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 5ms /Spot size: 5mm /Tần số : 132J/㎠/Chế độ : Genesis -2

q2long18

3 lần điều trị @ 1 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 5ms /Spot size: 5mm /Tần số: 132J/㎠/Chế độ : Genesis -2

q2long19

3 lần điều trị @ 1 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 5ms/Spot size: 5mm /Tần số: 132J/㎠/ Chế độ: Genesis -2

q2long20

2 lần điều trị @ 1 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 5ms / Spot size: 5mm /Tần số: 132J/㎠/Chế độ : Genesis -2

q2long21

5 lần điều trị @ 1 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 5ms /Spot size : 5mm/ Tần số: 132J/㎠/Chế độ : Genesis -2

Xem thêm: Máy trị mụn tại >>Đây<<

Triệt lông

q2long22

2 lần điều trị @ 4 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 10/10ms / Spot size: 10mm /Tần số : 25J/㎠

q2long23

2 lần điều trị @ 4 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 10/10ms / Spot size: 15mm /Tần số : 32J/㎠

Xem thêm: Máy triệt lông tại >>Đây<<

Telanaiectasia

q2long111

1 lần điều trị

Độ rộng xung: 8ms / Spot size : 2mm Tần số : 125J/㎠

q2long112

3 lần điều trị @ 4 tuần 1 lần
Độ rộng xung: 10ms / Spot size: 2mm/ Tần số: 150J/㎠

Mạch máu

q2long113

1 lần điều trị
Độ rộng xung: 8ms / Spot size: 2mm /Tần số : 125J/㎠

q2long116

1 lần điềutrị
Độ rộng xung: 25ms / Spot size: 2mm / Tần số : 125J/㎠

Xem thêm: Máy trị giãn mao mạch tại >>Đây<<

Tĩnh mạch xanh

q2long114

1 lần điều trị
Độ rộng xung: 50ms / Spot size: 5mm / Tần số: 168 J/㎠

Xem thêm: thiết bị thẩm mỹ tại >>Đây<<

Tĩnh mạch xanh

q2long115

1 lần điều trị
Độ rộng xung: 50ms / Spot size: 5mm / Tần số : 100J/㎠

**Lưu ý: Tác dụng của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình trạng cơ địa của mỗi người. 

Thông liên quan công nghệ Long pulse:Tin cùng chuyên mục